Advokát

JUDr. Peter Procek

JUDr. Peter Procek
Korporátní právo, fúze a akvizice
Pracovní právo
Soudní spory a rozhodčí řízení
Občanské právo a smluvní vztahy

Kontakty

Telefon: +420 608 142 658

E-mail: procek@akdivis.com

Jazyky

Zaměřuji se na poskytování komplexního právního poradenství v oblastech občanského, obchodního, korporátního a pracovního práva, pravidelně zastupuji klienty v soudních a rozhodčích řízeních v oblastech občanského a obchodního práva. Také vám rád pomohu ve věcech práva veřejných zakázek a směnečného práva. Titul JUDr. jsem získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.