Advokátka

Mgr. Hana Síbrová

Mgr. Hana Síbrová
Rodinné právo
Soudní spory a rozhodčí řízení
Nemovitosti
Občanské právo a smluvní vztahy

Kontakty

Telefon: +420 702 196 687

E-mail: sibrova@akdivis.com

Jazyky


V rámci generální advokátní praxe se věnuji zejména poradenství v oblasti majetkového práva, realit a stavebnictví, včetně zajišťování právního servisu pro developerské projekty či poradenství společenstvím vlastníků jednotek, a poradenství územním samosprávným celkům v záležitostech týkajících se výkonu veřejné správy. Dále se zaměřuji na rodinné právo, kde klientům poskytuji právní pomoc při rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů a řešení péče o děti. Klientům poskytuji komplexní pomoc při řešení právních problémů včetně zastoupení v soudních sporech a v rozhodčích řízeních.