Advokátka

Mgr. Jana Kropáčková

Mgr. Jana Kropáčková
Pracovní právo
Rodinné právo
Nemovitosti
Občanské právo a smluvní vztahy

Kontakty

Telefon: +420 723 338 107

E-mail: kropackova@akdivis.com

Jazyky

Na své práci mám ráda kontakt s lidmi, zejména pokud se na mě klienti opakovaně obrací v různých životních situacích. Baví mě hledat praktická řešení jejich konkrétních problémů, a to hlavně v oblastech rodinného práva a společného jmění manželů, v právu nemovitostí, v obchodním a pracovním právu malých a středně velkých podniků a ve věcech ochrany osobnosti, jejíž judikatura se dynamicky mění.