Advokátka

Mgr. Lucie Hrušková

Mgr. Lucie Hrušková
Pracovní právo
Soudní spory a rozhodčí řízení
Nemovitosti
Občanské právo a smluvní vztahy

Kontakty

Telefon: +420 608 610 593

E-mail: hruskova@akdivis.com

Jazyky

Věnuji se zejména občanskému právu včetně smluvní agendy, pracovnímu právu, zastupování klientů před soudy a kompletnímu právnímu poradenství velkým klientům. Své klienty zastupuji v soudních řízeních zahrnujících jak spory vyplývající ze smluv, tak spory o náhradu škody či nemajetkové újmy, výjimkou není ale ani zastupování klientů v rodinných a dědických věcech. V rámci své agendy také poskytuji poradenství několika SVJ, takže vám ráda pomohu i v oblasti bytového spoluvlastnictví nebo obecně v oblasti práva nemovitostí.