Advokátka

Mgr. Alice Pflanzer

Mgr. Alice Pflanzer
Pracovní právo
Rodinné právo
Soudní spory a rozhodčí řízení
Občanské právo a smluvní vztahy

Kontakty

Telefon: +420 728 229 285

E-mail: pflanzer@akdivis.com

Jazyky

Ve své praxi se zaměřuji na oblast občanského práva, včetně práva závazkového při přípravě smluvních dokumentů. Ráda vás zastoupím v soudních a rozhodčích řízeních v oblasti práva občanského a obchodního nebo při mimosoudních vyjednáváních a zastupování před správními orgány. Dále se věnuji pracovnímu i rodinnému právu a registracím ochranných známek. Advokacie je pro mě živým a pestrým oborem, který mě nutí se pořád posouvat dál – a těší mě, že v něm mohu být nápomocná i vám.