Advokát

Mgr. Jakub Zajíc

Mgr. Jakub Zajíc
Pracovní právo
Soudní spory a rozhodčí řízení
Nemovitosti
Občanské právo a smluvní vztahy

Kontakty

Telefon: +420 734 478 593

E-mail: zajic@akdivis.com

Jazyky

Mám zkušenosti v oblastech občanského práva a sporné agendy, včetně zastupování klientů před soudy. Věnoval jsem se například vymáhání restitučních nároků, smluvní agendě v oblasti práva nemovitostí a práva stavebního, kdy jsem pomáhal klientům s prodejem a koupí nemovitostí nebo se stavebním řízením, a v oblastech práva insolvenčního a exekučního, konkrétně s vymáháním pohledávek. Zkušenosti jsem získal i při obhajobě klientů v případech ex offo. Pomohu vám rovněž v oblastech pracovního práva s přípravou pracovně-právní dokumentace.