Advokátní koncipient

Mgr. Barbora Roznětinská

Mgr. Barbora Roznětinská
Rodinné právo
Soudní spory a rozhodčí řízení
Nemovitosti
Občanské právo a smluvní vztahy

Kontakty

Telefon: +420 731 922 552

E-mail: roznetinska@akdivis.com

Jazyky

Jako advokátní koncipientka se věnuji všem oblastem práva. Nejvíce praktikuji občanské a obchodní právo, zejména právní vztahy týkající se nemovitostí (včetně poradenství SVJ). Hodně mě zajímá právo životního prostředí. Na advokacii mě baví kontakt s lidmi, kterým pomáháme ve složitých životních situacích. V budoucnu bych se ráda věnovala také mediaci, ve které vidím logické propojení s advokacií. Někdy je totiž lepší vést klienty k dohodě než se za každou cenu hnát do soudního sporu.