Advokátka

JUDr. Veronika Papanová

JUDr. Veronika Papanová
Rodinné právo
Soudní spory a rozhodčí řízení
Trestní právo
Nemovitosti

Kontakty

Telefon: +420 776 753 953

E-mail: papanova@akdivis.com

Jazyky

V oblasti nemovitostí radím klientům s jejich developerskými projekty, ale dohlédnu i na to, aby v pořádku proběhl nákup bytu nebo rodinného domku. Klienty zastupuji také v rodinných záležitostech (rozvod, péče o děti i vypořádání majetku) a v běžných občanskoprávních sporech jako je náhrada škody nebo újmy na zdraví. Vyznám se také v problematice veřejných zakázek a v trestním právu, kde obvykle obhajuji obviněné a pomáhám poškozeným.