Advokátní koncipient

Mgr. Igor Chalachan

Mgr. Igor Chalachan
Pracovní právo
Soudní spory a rozhodčí řízení
Trestní právo

Kontakty

Telefon: +420 724 716 929

E-mail: chalachan@akdivis.com

Jazyky

Zaměřuji se na poskytování komplexního právního poradenství. Dlouhodobě pomáhám samosprávním územním celkům s komplikovanou agendou, do které vstupují úřady i veřejný zájem, i velkým klientům v obchodním a spotřebitelském právu. Také se specializuji na spornou agendu a zastupování klientů před soudy. Klienty také obhajuji a zastupuji v trestním řízení.