Advokátka

Mgr. Tereza Svobodová, LL.M.

Mgr. Tereza Svobodová, LL.M.
Pracovní právo
Nemovitosti
IT právo a ochrana dat
Občanské právo a smluvní vztahy

Kontakty

Telefon: +420 777 156 623

E-mail: svobodova@akdivis.com

Jazyky

Během studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy jsem získala certifikát v oblasti trestního práva, veřejného práva a práva občanského na mnichovské univerzitě Ludwig-Maximilians-Universität a následně mezinárodně uznávaný postgraduální akademický titul LL.M. (Master of Laws) tamtéž. V současnosti poskytuji právní služby v oblastech korporátního práva, závazkového práva, pracovního práva, práva nemovitostí a ochrany osobních údajů.